TIFF 2016

Tudor Giurgiu, Andrei Rus și Alex Trăilă, despre reforma în cinematografie

Scris de Flavia Dima

Astăzi a avut loc conferința deschisă Romanian Film Law & Tax Incentives, un eveniment destinat celor din industia filmului (românesc și nu numai) de a afla mai multe despre planul Ministerului Culturii de a reforma Legea Cinematografiei și de a corecta pe cât posibil carențele actuale ale sistemelor finanțării de film și ale gestiunii cinematografelor din România. Au luat cuvântul Tudor Giurgiu, Andrei Rus (profesor al UNATC, Secretar de Stat în Cinematografie al fostului ministru al culturii, Vlad Alexandrescu), Alex Trăilă (producător de film, consilier al actualului cabinet) și invitații străini Manfred Schmidt, Hrvoje Hribar și Rolandas Kvietkaukas. La discuție a asistat, din public și Ministrul Culturii, Corina Șuteu.

Tax incetives_03-06-2016_Raluca Erdei_web_VLD_4622

Punctul principal ale conferinței a fost discuția asupra noii legi a cinematografiei, la a cărei elaborare au lucrat toți cei trei invitați români ai conferinței și a cărei primă variantă deja este dezbătută de către variile comisii ale Ministerului Culturii (precum cea financiară, cea judidică, ș.a.m.d.). Tudor Giurgiu a subliniat cele mai importante obiective ale acestei propuneri:

-întărirea Centrului Național al Cinematografiei (CNC), care să aibă un rol strategic mult mai mare în lumea audiovizualului românesc

-mai multe fonduri pentru producția, distribuția și promovarea filmelor românești

-soluții pentru rezolvarea problemelor infrastructurii sălilor de cinema

-crearea unui sistem de tax incentives, anume, o politică aparte în ceea ce privește taxarea unei activități economice aparte pentru a încuraja producția în acel sector.

Andrei Rus a luat cuvântul, explicând faptul că din decembrie 2015 s-a lucrat la o evidență a lucrurilor care aparțin sistemului cinematografic din România, căutându-se astfel un mod de a încuraja atât producțiile regizorilor locali, dar și de a încuraja crearea unor coproducții filmate aici. O problemă mare o constituie dispariția sălilor de cinema deținute de RomâniaFilm, a cărei destructurare și proastă gestiune a făcut ca și compania de stat să mai dețină doar 16 cinematografe din cele 600 deținute în 1989, doar 4 din acestea fiind dotate conform standardelor moderne. Mai există 50 de cinemauri ca funcționează, dar care nu găzduiesc proiecții, iar 60 stau închise.

Se propune așadar crearea unei noi companii sub CNC care va  prelua unele din sălile deținute de către RomâniaFilm pentru a le restaura și repune în funcțiune, ele fiind momentan imposibil de preluat direct de către minister sau CNC din cauza unor probleme de ordin birocratic. Un procent al fondului cinematografic va fi alocat acestei operațiuni, mai ales având în vedere că problemele cu care se confruntă RomâniaFilm o pun în imposibilitatea de a putea aplica pentru fonduri europene sau structurale.

Tax incetives_03-06-2016_Raluca Erdei_web_VLD_4588

Un alt punct important este cel al educației cinematografice. Reacțiile reticente ale largului public românesc față de cinemaul modern, care pare să prefere comediile și dramele denotă necesitatea unui program educațional care să ajute la popularizarea unor noțiuni despre filmele contemporane. Se propune reorganizarea a două instituții care vor fuziona în una singură: Cinemateca Română și Arhiva Naționala de Film. Se va încuraja de asemenea crearea de cinecluburi, crearea unor programe de televiziune care să conțină filme recente și scrierea unor lucrări specializate de critică de film, atât traduceri ale unor texte fundamentale, cât și creații originale.

La finalul intervenției sale, Rus a adus în discuție convenția semnată la Cannes pe 15 mai între CNC-ul român și cel francez, menționând că o parte însemnată a acestuia propune un plan de lungă durată pentru fluidizarea instituției din țara noastră. Tudor Giurgiu a revenit și a menționat că unul din cele mai importante aspecte fiind limitarea mandatelor directorilor CNC la patru ani cu o singură posibilitate de reînnoire, accesibilizarea Arhivei Naționale, renovarea și dotarea unui număr de 30 de săli de cinema și încurajarea unor asociații și ONG-uri culturale locale să participe la funcționalizarea acelor săli.

Ultima intervenție a fost cea a lui Alex Trăilă, el discutând despre implementarea unui noi sistem de finanțare al filmelor. În momentul de față, filmele finanțate conform regulilor actuale sunt nevoite fie să returneze sumele primite în decurs de 10 ani, fie să facă anumite cesiuni în ceea ce privește drepturile lor de exploatare. Acest credit ar putea deveni un grant care să finanțeze în proporție de 100% filmele de debut și cel de-al doilea film al unui regizor, iar de la al treilea încolo până la un prag de 80%. Se vor crea și noi scheme de finanțare ale coproducțiilor, cât și un fond de micro-bugete care le vor oferi debutanților o sumă pentru a putea experimenta.

La final, invitații străini au discutat aceste propuneri, vorbind despre situațiile din propriile lor țări.

Scrie un Comentariu

Despre Autor

Flavia Dima